Nová citlivost: Křižovatka a hosté

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1968   Nová citlivost (Křižovatka a hosté)
1968   Nová citlivost
Subordinate Document
published, title (subtitle)
1968   Úvodním slovem dr. Zdeňka Felixe byla...
2001   Nová citlivost
2010   Příběhy programů a manifestů
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1968   Nová citlivost (Karlovy Vary)