Nová citlivost: Křižovatka a hosté

date of exhibition: 1968/07/20 - 1968/08
institution: Mánes
type of exhibition: kolektivní