Marcela Vichrová: Malby, kombinovaná technika

date of exhibition: 2000/06/04 - 2000/06/30
institution: Prácheňské muzeum v Písku
type of exhibition: autorská

notes:
chodba u knihovny