BAABA

date of exhibition: 2001/12/05 - 2001/12/30
institution: Prácheňské muzeum v Písku
type of exhibition: kolektivní