Slavné vily Čech, Moravy a Slezska

date of exhibition: 2013/12/05 - 2014/01/26
institution: Galerie umění Karlovy Vary
type of exhibition: kolektivní

notes:
Výstava Slavné vily Čech, Moravy a Slezska v Galerii umění Karlovy Vary představí přes 30 příkladů vilových staveb a rodinných domů z celé České republiky. Bude obohacena o modely některých vil, např. vily Tugendhat a vil z osady Baba na Praze 6. Výstava líčí vznik a následné osudy vil i jejich současný stav v rozpětí dlouhého období od 19. století až po současnost a přináší přehled všech architektonických stylů od historismu, přes secesi, kubismus, funkcionalismus až po nejnovější tendence moderní architektury. Představuje nejen slavná jména architektů jako byli Jan Kotěra, Pavel Janák či Dušan Jurkovič, ale i neméně věhlasné architekty, kteří se významně podíleli na architektonickém dědictví České republiky. Každé ze staveb je věnováno samostatné heslo, doprovázené archivními fotografiemi, plánky i snímky jejich současného stavu. Koncepci projektu, který je výběrem těch nejkvalitnějších rodinných a víkendových domů, vil, chat i rezidencí, připravil dr. Oldřich Janota s autorským kolektivem. Mezi představovanými stavbami nechybí například brněnská Vila Tugendhat architekta Ludwiga Miese van der Rohe, vila Dušana Jurkoviče, kterou nedávno znovu zpřístupnila Moravská galerie v Brně, slavná pražská Müllerova vila od Adolfa Loose nebo další pražské stavby - dům sochaře a architekta Františka Bílka, vlastní vily architektů Jana Kouly a Jana Kotěry či vila režisérky Věry Chytilové od Emila Přikryla. V pomyslné konkurenci však uspěly také rodinné domy z karlovarského kraje a to Vila Augusta von Lützow a Wiedermann z Karlových Varů, chebská Margarethenvilla Gustava Wiedermanna a ze současnosti Rodinný dům – Plot z architektonického ateliéru A69-architekti. Výstavu doprovází souborná publikace nazvaná Slavné vily Čech, Moravy a Slezska, jejímiž editory byli prof. Vladimír Šlapeta a prof. Pavel Zatloukal. Publikace obsahuje texty o všech 120 vilách, obrazový doprovod i mapy s vycházkovými okruhy po vilách. Byla vydaná roku 2010 uměleckou agenturou Foibos Books s.r.o., která je hlavním pořadatelem výstavy, jejíž premiéra se uskutečnila v Národní technické knihovně v Praze, reprízy pak v Olomouci, Ostravě, Liberci, Ústí nad Labem, Pardubicích, ale i v Bruselu.