Umění a starožitnosti

Graphics
published, title (subtitle)
1915   Prosba (Nedokončený dřevoryt)
1918   Autoportrét (Podobizna muže)