Martin Kuriš: Navarana a Lola

date of exhibition: 2012/04/13 - 2012/05/10
institution: Galerie KABINET Střítež
type of exhibition: autorská

notes:
Galerie Kabinet Střítež zahajuje svou letošní činnost ukázkami z malířského díla Martina Kuriše.

Martin Kuriš je autor střední generace, který se věnuje převážně malbě. Jeho práce je uznávána mezi odbornou veřejností, Kurišovy obrazy jsou zastoupeny v mnoha soukromých sbírkách. Narodil se v Kutné Hoře, po studiu na AVU v Praze (1993-9) se věnuje malbě a působí jako pedagog na UJEP v Ústí n/L. Ve své převážně figurální tvorbě narativně popisuje děje, které se odehrávají v bezčasí autorova vnitřního vidění světa. Obrazy jsou příběhy se silným obsahem lidské výpovědi. Často vypráví o zdánlivě banálních věcech všedního života. Inspiraci nachází v místě, kde žije, v malé vesnici nedaleko Příbrami. V malbách se odráží mezilidské vztahy, vypráví o rodině a lásce, zobrazené výjevy se odehrávají často v překrásné romantické krajině nebo naopak v běžných lidských obydlích. Jeho malba ve svém vyprávění však zrcadlí obecný úděl lidského osudu a životní cesty. Kurišovy obrazy jsou malované temperou a olejem. Jejich barevnost se mění v časové lince autorova vývoje. Kurišova tvorba směřuje vedle malby i k textu, je i autorem doprovodných prozaických i básnických textů.
Vedle výtvarné tvorby se autor věnuje i pedagogice. Jeho narativní výtvarná tvorba a pedagogická činnost ho dovedla až k dalšímu fenoménu – k loutkovému divadlu. V letech 2007-8 studuje Kuriš scénografii na KALD DAMU v Praze. Vedle malby se v jeho tvorbě objevuje loutka a loutkové divadlo. Své malované příběhy převádí do podoby loutkové výpravy. Kurišova tvorba tím získává další dimenzi – prostor a čas.
Přes veškerou pestrost autorovy tvorby je Martin Kuriš převážně malíř, který se vepsal do myslí návštěvníků výstav jako velký vypravěč. Maluje a vystavuje v Čechách i v zahraničí. V Galerii Kabinet Střítež představí několik svých velkoformátových obrazů, autorské originální loutky, záznam z představení, katalogy, ilustrace jeho autorských pohádek pro děti…
S Martinem Kurišem se můžete osobně setkat a pohovořit na vernisáži výstavy.

Slavnostní zahájení výstavy se uskuteční 13. 4. 2012 tentokrát již v 17:00h, v Galerii Kabinet Střítež, autor bude osobně přítomen.