Kateřina Holá: RE_

date of exhibition: 2016/04/22 - 2016/05
institution: Galerie Kabinet Chaos
type of exhibition: autorská

notes:
Představitelka nejmladší tvůrčí generace, studentka Akademie výtvarných umění v Praze se posunula od klasické krajinomalby, kterou se zabývala v atelieru prof. Martina Mainera ke konceptuálně zaměřené tvorbě v ateliéru Vladimíra Skrepla. Po návratu ze stáže na taiwanské National University of Art vytváří kompozice z nalezených materiálů na principu recyklace, kterému předchází zkoumání jejich hodnoty a ztraceného účelu. V galerii Kabinet Chaos představí převážné tyto své nové práce, které budou aktuálně ovlivněné jejím studijním pobytem na Islandu, ze kterého se těsně před svou výstavou vrací. Můžeme se těšit na specifické prostorové řešení instalace, které kombinuje novátorskou práci s formátem obrazu na pomezí objektu, v možné kombinaci s videem a fotografií.

"Název výstavy RE_, který vychází z významů jako: „Bůh slunce“, latinsky král, rare earth-vzácná možná syrová-původní Země, Reynoldsovo číslo, ale také začátek slov reciklace, reuse-znovu použít, rethink-znovu promyslet, atd. Název výstavy by měl symbolicky odkazovat ke změně pohledu a k vývoji přemýšlení. Které mohou působit protikladně či drasticky změněně, avšak mají stále stejný základ, i když fyzicky viditelný výsledek je na první pohled rozdílný. Ale stále odkazuje k počátkům, čistě spjatých s přírodou, k čemuž je ideální prostředí galerie na vesnici obklopené krásnou ještě čistou přírodou."

„Proces mé aktuální tvorby započal jako dekonstrukce a následná rekonstrukce obrazu na základě kritického postoje k vlastní tvorbě, často na pomezí hranice rozpadu. ráda používám svoje obrazy různými způsoby, jelikož je to ve chvíli kdy nemají tak pevné okraje rámů možné. obrazy ve kterých se i špína z podlahy stává malířským materiálem. Estetika meho díla se opíra o vztah mezi látkou a barvou. Barva dává výraz technickému materiálu a propůjčuje mu možnost stát se předmetem estetického vnímání. Látka barvu nese jako výraz uměleckého stavu materiálu. Látky často nechávám být tak, jak jsou, aby se ukázaly ve své každodenní profánní skutečnosti. Tím zprostředkuji setkání s materiálem práce jako takovým, který má o sám o sobě charakter možneho předmětu estetického prožitku, aniž by byl mediován prací umělce. Toto napětí mezi ryzí skutečností materiálu a dekorovanou povahou malby nechává vyvstávat otázku po sounáležitosti výtvarného uměni a hrubých řemeslných materiálů, jež mu mohou sloužit jako podklad a nebo mohou stát o sami o sobě jako samostatné prostředky každodeníiho praktického používání, v nichž se zračí potenciál uměleckého využití.“