Eliška Šárková: Krajina mraků

date of exhibition: 2018/06/08 - 2018/07/03
institution: Chaos Box Prostor (Galerie Kabinet Chaos)
type of exhibition: autorská

notes:
Po letošní úvodní, květnové výtvarné akci Zelený muž Jany a Tomáše Kingových, která bude pokračovat během letního výtvarného symposia Chaos Start 2018, pokračujeme ve výstavním programu presentací prostorové fotografické instalace Elišky Šárkové, absolventky fotografie na FAMU v Praze, 2015.

Eliška představí v našem alternativním výstavním prostoru CHAOS BOX, sedm velkoformátových světelných boxů s fotografickými záznamy mraků. Jejímy slovy: „V sérii fotografií, která začala vznikat během podzimu minulého roku jsem se odklonila od žánru portrétu jimž jsem se dlouho zabývala a intuitivně jsem začala hledat novou cestu tématu, který by sjednotil vizuální jednoduchost s mými osobními prožitky a odproštění se od popisu reality.

V repertoáru zamlžených monochromních krajin jsem pojala výtvarnou představu a psychologii místa jako jeden oraganický celek, v němž člověk nachází čas sám pro sebe a svá rozhodnutí.

Zobrazené motivy přírody, vybrané záměrně z prostředí mého rodného kraje, se mění nejen podle osobních příběhů a postřehů vůči okamžiku v němž se v průběhu vzniku fotografie nacházím, ale také díky napětí, které se rozpíná v samotných vazbách a otázkách člověka vůči přírodě. Do jaké míry je pro naše vnímání nepostradatelná.

Snový, místy až abstrahující obraz krajiny v níž se jen zřídka objevuje lidská přítomnost vnímám právě jako nezbytnou cestu za podivuhodnou dokonalostí „živého“ kterou nelze naaranžovat ani pokládat za samozřejmou, ale mít to štěstí si jí na moment prožít a malý útržek z toho celku ulovit.“

Eliška Šárková, má za sebou řadu skupinových a několik samostatných výstav, absolvovala stipendijní pobyt v California institute of the Arts v oboru fotografie, 2010 a pracovně a profesně se realizovala v Hong Kongu, 2014. V současné době se věnuje své tvorbě, práci a mateřství, je maminkou dvou malých dětí. Elišku také váží vřelé přátelské vztahy k našemu regionu, který velmi často navštěvuje.