Milan Blahout: Objekty

date of exhibition: 1997/08/05 - 1997/08/27
institution: Prácheňské muzeum
type of exhibition: autorská

notes:
Galerie, restaurátorské práce