Bocian: Obrazy, Yvonne Tinayre: Sochy

date of exhibition: 1997/12/02 - 1997/12/31
institution: Prácheňské muzeum v Písku
type of exhibition: kolektivní

notes:
Galerie