Bocian: Obrazy, Yvonne Tinayre: Sochy

institution, city, address
Prácheňské muzeum v Písku, Písek (Písek), Velké náměstí 114