Marek Lasovský

date of exhibition: 1997/07/25 - 1997/08/31
institution: Prácheňské muzeum
type of exhibition: autorská

notes:
Chodba knihovny