Vladimír Sychra: Výbor z díla 1932-1962

date of exhibition: 1970/02/17 - 1970/03
institution: Mánes
type of exhibition: autorská

notes:
plakát Libor Fára