Ladislav Havrda: Proměny Českoskalicka

date of exhibition: 2000/09/03 - 2000/10/01
institution: Muzeum Boženy Němcové
type of exhibition: autorská

notes:
Jiřinkový sál