Co je fotografie / What is Photography: 150 let fotografie / 150 Years of Photography, Praha 1989

institution, city, address
Český fond výtvarných umění, _, _
Ministerstvo kultury ČSR, Praha, _
Národní galerie v Praze, Praha, _
Svaz českých výtvarných umělců, Praha, Gottwaldovo nábřeží 250