Zdena Fibichová: Sochy a kresby

person, born
Fibichová Zdena, 9. 12. 1933