Zdena Fibichová: Sochy a kresby

Author's Invitation
published, title (subtitle)
1993   Zdena Fibichová: Sochy a kresby (retrospektivní výstava)