Zdena Fibichová: Sochy a kresby

institution, city, address
Sdružení sochařů Čech, Moravy a Slezka, _, _
Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha, _
Unie výtvarných umělců, Praha, _