Z depozitáře Nadace Český fond umění

date of exhibition: 2003/02/12 - 2003/03/02
institution: Galerie Václava Špály
type of exhibition: kolektivní