Drahotín Šulla: Fotografie / Photography

date of exhibition: 2015/06/24 - 2015/08/31
institution: Strahovský klášter (Královská kanonie premonstrátů na Strahově)
type of exhibition: autorská

notes:
Zimní refektář