Festival českého a japonského skla 1992 - 1993

date of exhibition: 1992/10/10 - 1992/11/09
institution: Village of Glass
type of exhibition: kolektivní