Dušan Janoušek

date of exhibition: 1968/01/05 -
institution: Klub školství a kultury ROH
type of exhibition: autorská