Jindřich Ulrich: Obrázky a drobnosti

date of exhibition: 2008/10/29
institution: Galerie v Lazarské
type of exhibition: autorská