Hommage a Jiří Kolář

date of exhibition: 1999
institution: Czech Centre London (České centrum Londýn)
type of exhibition: kolektivní