Tadeusz Kulisiewicz: Kresby a grafika

institution, city, address
Muzeum Sztuki w Łódzi, Lodž (Łódź), Więckowskiego 36
Národní galerie v Praze, Praha, _