Wojciech Wencel: Křížová cesta. Velké pátky 20. století

date of exhibition: 2008/03/17
institution: Polský institut
type of exhibition: beseda/diskuse