Ilja Sainer: Malíř a sochař - Ostrovy naděje

type: autorská
place of exhibition: Libeňský zámek
date of exhibition: 2003/10/14 - 2003/11/14
event time (invitation): 2003/10/14 - 2003/11/14

Ilja Sainer: Malíř a sochař - Ostrovy naděje

person   born
Sainer Ilja   15. 10. 1947    

Ilja Sainer: Malíř a sochař - Ostrovy naděje

institution, city, address
Úřad městské části Praha 8, odbor kultury, Praha, _

Ilja Sainer: Malíř a sochař - Ostrovy naděje

pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  2003   Ilja Sainer: Malíř a sochař - Ostrovy naděje