Michael Rittstein: Práce na papíře

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
2005   Michael Rittstein: Práce na papíře
Subordinate Document
published, title (subtitle)
2005   Rittsteinovy kvaše
2006   Galerie Vltavín: Michael Rittstein
Author's Invitation
published, title (subtitle)
2005   Michael Rittstein: Práce na papíře
Periodical
published, title (subtitle)
2006/01/05   Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění