Werner Scholz: Dvacet šest obrazů z let 1931 - 1940 ze sbírek Oblastní galerie v Liberci

date of exhibition: 2001/06/21 - 2001/08/05
institution: Oblastní galerie Liberec
type of exhibition: autorská