AXE 66

date of exhibition: 1968/04/14 -
institution: Muzeum umění, Síň Ladislava Šímy
type of exhibition: kolektivní