Václav Sika: V končinách, kde víly bloudívaly

date of exhibition: 1996/08/01 - 1996/09/01
institution: Galerie Vyšehrad (nad Libušinou lázní)
type of exhibition: autorská