Petr Sikula: Fotografie z let 1971 - 1979

date of exhibition: 1979/06/03 - 1979/08/20
institution: Okresní vlastivědné muzeum
type of exhibition: autorská