Jaroslav Sodomka - malíř Vysočiny

date of exhibition: 1986/05/09 - 1986/06/15
institution: Muzeum Boženy Němcové
type of exhibition: autorská

notes:
Jiřinkový sál