Max Švabinský a Jindřich Schmidt

date of exhibition: 1968/05/31 -
institution: Klub školství a kultury ROH
type of exhibition: kolektivní