Grafické techniky 3, Rytina, suchá jehla, mezzotinta

person, born
Žižkovský Karel, 12. 7. 1938