Wilhelm Zlamal: 1915 - 1995

date of exhibition: 2005/12/08 - 2006/01/08
institution: Galerie Šternberk
type of exhibition: autorská

notes:
výstava uspořádána v rámci udílení Čestného občanství města Šternberka Wilhelmu Zlamalovi in memoriam za jeho kulturně společenský přínos v oblasti výtvarného umění.
21.12.2005 - komentovaná prohlídka výstavy za přítomnosti malířova syna Petra Zlamala