Tono Stano: Fotografia

type: autorská
place of exhibition: Galéria a predajňa SFVU Dielo
date of exhibition: 1990/12/17 -
event time (invitation): 1990/12/17 -

note:
+ autogramiáda k monografii V.Maceka Tono Stano

Tono Stano: Fotografia

person   born
Stano Tono   24. 3. 1960    

Tono Stano: Fotografia

institution, city, address
Dom Slovenskej kultúry, Praha, Purkyňova 4/53
Slovenský fond výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), _

Tono Stano: Fotografia

pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  1990   Tono Stano: Fotografia