Prague Biennale 1: Pheripheries become the center/ Pražské bienále 1: Periferie se stávají centrem

date of exhibition: 2003/06/27 - 2003/08/24
institution: Veletržní palác
type of exhibition: kolektivní

notes:
Mezinárodní bienále současného umění 2003