Podobnost, analogie (paralela), metafora

date of exhibition: 2002
institution: Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
type of exhibition: stálá expozice

notes:
chodba v 1. patře
stálá výstava reprodukcí výtvarných prací a geofyzikálních záznamů