Christmas

institution, city, address
České centrum Bratislava, Bratislava (Bratislava), Na vŕšku 1
Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava), Františkánske nám. 11
Združenie A-R (Avance-Retard), Bratislava (Bratislava), _