Naivní umění (ze sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích)

date of exhibition: 1992/08 - 1992/09
institution: Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
type of exhibition: kolektivní