Adriena Šimotová: Kresby

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1991   Adriena Šimotová: Kresby
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1991   Adriena Šimotová: Kresby