Margit Balla: Grafika

Author's Invitation
published, title (subtitle)
1994   Margit Balla: Grafika