Soubor díla Maxe Pirnera

institution, city, address
Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha, _