Dřevěné hračky - nehračky Václava Kubáta

date of exhibition: 2005/12/14 - 2006/01/11
institution: Galerie U dobrého pastýře
type of exhibition: kolektivní