... a co sbírky. Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985-1998

date of exhibition: 1999/05/13 - 1999/08/01
institution: Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění
type of exhibition: kolektivní

notes:
Salon, Kabinet
Výstavou „... a co sbírky?“ Muzeum umění navazuje po 14 letech na přerušenou tradici přehlídek nových nákupů, které se v Oblastní galerii výtvarného umění v Olomouci konaly téměř pravidelně. Poslední akcí tohoto druhu byla výstava v roce 1984, na které byly představeny akvizice za léta 1982 –1984.
Muzeum umění v Olomouci je třetí největší institucí svého druhu v České republice a spravuje více než 60 tisíc sbírkových předmětů z oblasti architektury, avantgardní knihy, fotografie, grafiky, kresby, medailérské tvorby, obrazů, plastik a užitého umění. Kromě výstavní a kulturně – výchovné činnosti patří bezesporu k základním funkcím muzea práce akviziční, bez níž by nebylo vůbec možné rozvíjet další činnost instituce. Sbírkotvorný proces nezahrnuje pouze samotný nákup, ale předchází mu odborný průzkum kurátorů, na nějž následně navazuje i evidence a péče o daný předmět. Kvalitní akvizice je i dobrou vizitkou muzea. Proto si současná přehlídka vzala za cíl ukázat v jednotlivých sbírkách to nejlepší, co se za uplynulé období (1985 – 98) podařilo v muzeu nashromáždit. Kritériem výběru byla především kvalita. Z téměř 15 tisíc přírůstků tohoto období bylo pro výstavu a katalog nakonec vybráno zhruba 470 exponátů.
Jednotlivé sbírky Muzea umění tvoří kvalitní kolekci českého moderního výtvarného umění, které mohou s úspěchem reprezentovat v jeho vývoji od konce 19. století až po současnost. Zveřejnění výsledků sběratelské činnosti muzea za uplynulých 14 let zprůhledňuje jeho činnost, je možné se přesvědčit, kam muzeum investuje svěřené státní prostředky a v neposlední řadě lze hlavně spatřit to, co mnohdy leží dlouhá léta v depozitářích.
K výstavě je vydáván katalog s podrobným seznamem vystavených exponátů a s textem, který přibližuje průřez jednotlivých sbírek v uplynulých 14 letech.
-šb-