Tereza Severová, Petra J. Steinerová, Tereza P. Velíková: OKO č.3

person, born
Severová Tereza, 19. 7. 1979
Steinerová Petra, 19. 5. 1980
Velíková Tereza, 23. 10. 1979