Válečný mrak (Reflexe tématu války v umění)

date of exhibition: 2015/04/10 - 2015/06/07
institution: Dům umění
type of exhibition: kolektivní