Tomáš Laub: Viděl jsem

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
2006   Tomáš Laub: Viděl jsem
Author's Invitation
published, title (subtitle)
2006   Tomáš Laub: Viděl jsem
Periodical
published, title (subtitle)
2006/02/16   Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění